ARALING PANLIPUNAN (ap)

Ito ang mga ibinahagi ng mga guro sa AP ng EDSES. Maging gabay sana ito sa mga mag-aaral upang bigyang halaga ang ating sariling kasaysayan, kultura at kasarinlan upang maging mabuti at kapaki-pakinabang na mamamayan sa lipunan balang araw.

DIVISION OF PASAY VIDEO TEACHING LINKS

QUARTER 1 VIDEO TEACHING – https://tinyurl.com/DEPED-PASAY-AP

DIVISION OF PASAY SELF-LEARNING MODULES LINKS