EDUKASYONG PANTAHANAN AT PANGKABUHAYAN (epp)

Ito ang mga ibinahagi ng mga guro sa EPP ng EDSES. Maging gabay sana ito sa mga mag-aaral upang maging responsableng tao sa sarili at kapwa para sa kanyang ikauunlad at pagharap sa hamon ng buhay.

DIVISION OF PASAY VIDEO TEACHING LINKS

QUARTER 1 VIDEO TEACHING – https://tinyurl.com/DEPED-PASAY-EPP

DIVISION OF PASAY SELF-LEARNING MODULES LINKS

AGRICULTURE

HOME ECONOMICS

INDUSTRIAL ARTS

INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY

GRADE 1

GRADE 2

GRADE 3

GRADE 4

GRADE 5

GRADE 6

GRADE 1

GRADE 2

GRADE 3

GRADE 4

GRADE 5

GRADE 6

GRADE 1

GRADE 2

GRADE 3

GRADE 4

GRADE 5

GRADE 6

GRADE 1

GRADE 2

GRADE 3

GRADE 4

GRADE 5

GRADE 6