filipino & MTB

Ito ang mga ibinahagi ng mga Guro sa Filipino ng EDSES. Ito nawa ay maging kaagapay ng mga mag-aaral na mahalin ang sariling wika at gamitin ito sa pakikipagtalastasan upang maging daan sa pagkakaisa ng mga mamamayan ng bansa.

KOLEKSYON NG MGA PANITIKAN

MGA PABULA

MGA TULA

MGA MAIKLING KATHA

MGA NOBELA

MGA SANAYSAY

DIVISION OF PASAY VIDEO TEACHING LINKS

QUARTER 1 VIDEO TEACHING (MTBL) – https://tinyurl.com/DEPED-PASAY-MTB

QUARTER 1 VIDEO TEACHING (FILIPINO) – https://tinyurl.com/DEPED-PASAY-FILIPINO

 

DIVISION OF PASAY SELF-LEARNING MODULES LINKS

MOTHER TONGUE- BASED INSTRUCTION

FILIPINO